·      Vyplněním objednávkového listu z reklamních materiálů, telefonickou objednávkou, vyplněním registračního formuláře prostřednictvím http://www.priceforyou.eu/ , e-mailu, vyjadřuje zákazník souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelem osobních údajů společnosti GBD GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. . třetích osob, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, včetně předání poskytnutých údajů obchodním a marketingovým partnerům společnosti GBD GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o., a to až do odvolání. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, v souladu s §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. máte mj. právo na písemné odvolání souhlasu, právo na přístup k údajům, podání žádosti o opravy, doplnění, zablokování nebo odstranění osobních údajů. Každý z Vás má právo náhledu do svých údajů, opravy, žádosti o ukončení zpracování údajů a právo vznést námitku, kterou je třeba zaslat písemně na adresu GBD GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o., K zelené louce 38/1332, Praha 4 - Kunratice 148 00  nebo e-mailem na adresu czechmoda@post.cz . GBD GLOBAL BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o.  může poskytnout osobní údaje pro reklamní a propagační účely jiným firmám při zachování požadavků stanovených v předpisech oí ochraně osobních údajů, pokud zákon nepožaduje, aby zákazník vyjádřil zvláštní souhlas.